Boost din karriere


Boost din karriere


Tanker om fremtiden og afklaring – hvem kan hjælpe dig?


Nye jobmuligheder?

Spørgsmålet om fremtiden er nok ikke fremmed for nogen og noget som indimellem fylder meget på det personlige plan – især i en tid, hvor der på mange områder er stor efterspørgsel efter specialiseret arbejdskraft, finder flere og flere mennesker anledningen til at se på eventuelle jobmuligheder.


Mange vigtige spørgsmål

En naturlig ting herunder er, at der åbnes for refleksioner over og tanker om, hvad man egentlig gerne vil med sit nuværende arbejdsliv, hvad man vil fremover samt herunder om man evt. skal prøve noget andet, og i den forbindelse ikke mindst, hvad der skal til for at kunne opfylde dette? ... måske er dette også tilfældet for dig?


For mange er det dog vanskeligt som person alene at reflektere over og forholde sig til alle vinkler. Det er derfor ikke ualmindeligt at søge efter hjælp til afklaring og personlig vejledning – men hvor går man hen? ... Kan man spørge en god ven eller findes der andre muligheder?


... er disse tanker også noget du går med – hvem kan da hjælpe dig?


En god ven, en mentor eller en coach – kært barn har mange navne

Om man er nyuddannet, nyansat eller har været på arbejdsmarkedet i flere år, står over for karriereforandringer eller ledighed, ønsker at styre og styrke egen udvikling, om man er direktør, leder eller medarbejder er ikke afgørende for, om man kan have udbytte af muligheden for at tale med en mentor eller en coach – tankerne er ind imellem de samme:


  • Forventningspres – familie, venner, kollegaer, ledelse ... og ikke mindst egne
  • Usikkerheden og følelsen af ikke at kunne ”levere”
  • Følelsen af utilstrækkelighed, at man er gået i stå – og måske har behov for ”et kærligt spark”
  • Man er havnet på den forkerte hylde og vil gerne skifte til noget andet
  • Man har brug for flere udfordringer
  • Vil gerne skifte karriere


... nogle få og absolut ikke udtømmende eksempler på områder som, hvis man ikke finder svar, kan være blokerende for drømme og personlige muligheder og udvikling ... men situationer hvor en god ven absolut vil kunne være medvirkende til, at man finder svar.


Men hvad med dig – har du den rette ”gode ven” til det, eller er der andre muligheder?


Du behøver ikke stå alene – Skelmose kan hjælpe!

Mange byder gerne ind på området. I forbindelse med for eksempel jobsøgning tilbydes der i dag mange forskellige former for sparring gennem eksempelvis A-kasser, jobcentre m.v., og der findes et stort marked, hvor forskellige aktører gerne byder ind mod betaling herfor.


Skelmose har i mere end 30 år succesfuldt rekrutteret og headhuntet ledere og specialister til mange forskellige virksomheder og har derfor en lang række erfaringer og viden på området – en viden og erfaringer, som vi gerne stiller til rådighed som en naturlig del af vort arbejde.


Måden, hvorpå vi blandt andet kan bringe vores viden og erfaringer i spil over for dig, er eksempelvis gennem personlige samtaler i forbindelse med konkrete jobtilbud eller lignende – samtaler, hvor vi i fortrolighed fungerer som den lyttende gode ven og, afhængig af din situation, tillige kan fungere som mentor eller coach.


Aksel Uglvig Jensen, adm. direktør og rådgiver, Skelmose udtaler:


”Vi støtter kandidaten i processen og styrker troen på egne evner, men bidrager også med læring ud fra den hverdag, hvor vi som headhuntere vurderer kandidater og de krav, som vi hører fra vores kunder, der som arbejdsgivere jo sætter kravene og forventningerne til nye medarbejdere.”


Hvad er en mentor og en coach?


Mentor

Ordet mentor stammer fra det græske sagn Odysseen, hvor der findes en person, Mentor, som var Odysseus' ven og rådgiver – en ven og rådgiver som Odysseus bad vejlede sin søn i sit fravær.

I dag anvendes ordet mentor bredt om en erfaren person, som bl.a. med baggrund i kompetencer og viden stiller sig til rådighed som vejleder, sparringspartner og støtte for den der efterspørger dette (mentee).


Coach

Coaching har udgangspunkt i sportsverdenen og er herfra udviklet til at blive anvendt både i erhvervslivet og i privatlivet. Coaching drejer sig primært om at identificere mål, slippe personlige potentialer løs for optimering af præstationer og herved skabe vindere og resultater – hjælp til at lære, snarere end at lære.


Forskel på mentoring og coaching

Mentoring foregår som regel ved en person (mentor) uden direkte ledelsesmæssige relation til den der skal have rådgivning / vejledning (mentee) over en længere / ubestemt periode for understøttelse af en personlig proces og udvikling hos mentee.

Coaching kan eksempelvis foretages af en leder overfor en medarbejder, typisk over en kortere og afgrænset periode, som bistand til korrigering eller forbedring af individuel adfærd eller præstationer.


Steen Kikkenborg, salgsdirektør, udtaler om et forløb:


”I forbindelse med, at jeg stod overfor et jobskifte, havde jeg nogle forhold og spørgsmål, som jeg gerne ville have afklaring på. En god kollega opfordrede mig til at kontakte Aksel for hjælp og for drøftelse af mine muligheder.

Jeg var i begyndelsen lidt usikker på, hvad jeg kunne forvente. Opstartsmødet faldt meget positivt ud – jeg konstaterede straks at der var god kemi og vi ”fandt hinanden” hurtigt.


Under hele forløbet oplevede jeg en god dialog og stor åbenhed – vi forstod hinanden og talte samme sprog. Hos nogle rekrutteringsfirmaer kan man opleve en noget akademisk tilgang til den proces, som jeg her har været igennem, men samtalerne med Aksel kunne nærmest karakteriseres som værende en samtale mellem gode venner fremfor en forretningssamtale ... samtaler, som har været ”helt nede på jorden” – det har jeg sat stor pris på!


Samtalerne med Aksel var en afgørende del i afklaringsprocessen omkring mine fremtidsønsker – Aksel var en rigtig god coach / mentor og sparringspartner, gav udfordringer og spurgte ind til hvad jeg ønskede, gav anledning til eftertænksomhed og overvejelser om hvad der var vigtigt for mig, åbnede mine øjne for andre muligheder og støttede mig i processen.


Aksel var i forløbet altid tilgængelig og meldte hurtigt tilbage. Nærværet og den venskabelig tone har været væsentlig for mig – en rigtig god proces og et super forløb som jeg absolut kan anbefale andre, hvis de har brug for ”en god ven” at tale med om karrieremuligheder.”


Skelmose kan give dig afklaring

Du vil som led i et forløb ved Skelmose opleve den personlige samtale som værende en samtale med en professionel ”god ven”, hvor alle elementer; vore erfaringer og viden samt, alt efter behov, ovenfor nævnte; vil kunne indgå som en naturlig del af processen – en proces, som gerne skal være med til at give dig afklaring og herved være med til at klæde dig på til fremtidens muligheder.


Hvis du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte os for en nærmere snak ud fra dine behov om dine muligheder.


Skelmose, november 2018
Læs også:


Værdifokus giver succes i rekrutteringen

Det handler om meget mere end blot løn og opgaver. Værdier, kultur og social fællesmængde spiller en helt afgørende rolle.


Læs hele artiklen


Tillid, ærlighed og nærvær

NORD Gear oplever en klart stigende efterspørgsel efter intelligente løsninger og dem de ansætter skal kunne meget.


Læs hele artiklen


Har I et uforløst potentiale?

Mange virksomheder har en tendens til kun at levere service og reservedele, når behovet opstår hos deres kunder.


Læs hele artiklen


Sommerhilsen fra Skelmose

I modsætning til forrige sommer, buldrer arbejdsmarkedet nu derudaf - noget vi absolut også kan mærke her i Skelmose


Læs hele artiklen


Læs øvrige fokusartikler