Værdifokus giver succes i rekrutteringen


Kommunikation med værdifokus giver succes i rekruttering


Skelmose har siden 2022 arbejdet sammen med en ekstern kommunikationsrådgiver om at udvikle en mere værdibaseret formidling af både jobs og virksomheder. Det handler kort fortalt om at åbne virksomhederne op og lade kandidaterne få en fornemmelse af kulturen, og metoden har vist sig særdeles effektiv.

 

Der er meget på spil, når virksomheder skal have nye medarbejdere. Det gælder både for virksomhederne, som skal bruge en ny nøglemedarbejder, men også for kandidaten, der skal overveje at forlade et måske udmærket job.

 

Begge parter skal føle sig sikre på, at matchet er helt rigtigt, og her handler det om meget mere, end blot løn og opgaver. Menneskelige værdier, kultur og social fællesmængde mellem kandidat og arbejdsplads spiller for de fleste en helt afgørende rolle.

 

Mere end en mur af krav og opgaver
Når dygtige specialister eller lederkandidater kigger på nye jobmuligheder, mødes de ofte af en masse personlige krav og en lang mere eller mindre uprioriteret liste af store og små opgaver, de skal løse, så snart de starter.

 

Men for kandidaten er et job meget mere end ”bare” et arbejde med en række opgaver. Det er et sted, hvor man udfolder sit personlige potentiale og realiserer sine professionelle drømme.

 

Det ved den erfarne headhunter Aksel Uglvig Jensen, der siden 2004 har stået i spidsen for rekrutteringsvirksomheden Skelmose ApS. Før dét havde han en lang karriere som erhvervsleder, og det gør ham i stand til at se processen fra begge sider.

 

”Når man som kandidat kan identificere sig med de opgaver, der er beskrevet i et givent job, så kigger man på andre ting omkring jobbet,” forklarer han. ”Hvis opgaverne er de samme i det nuværende og det nye job, skal der være noget andet, der virker tiltrækkende, før man overvejer at skifte job og forlade en sikker løncheck”.

 

Ifølge Aksel Uglvig Jensen er det derfor vigtigt, at kandidaten får grundig information om, hvad det er for en virksomhed. Hvordan er kulturen? Er strukturen bureaukratisk eller flad? Er det en koncern med mulighed for internationalt samarbejde eller udstationering? Hvad kendetegner ledelsen, og er der fortsat et marked for produkterne – også om to år?

 

”Hvis kandidaten mangler en fornemmelse af hverdagen og mulighederne hos virksomheden, har vedkommende måske ikke nogen grund til at skifte job”.

 

Headhunterens råd er derfor, at det kan være gavnligt for virksomhederne at åbne dørene lidt i rekrutteringsprocessen og invitere mulige kandidater med indenfor, så at sige.

 

Kommunikation skal give mening og skabe relation
Til at hjælpe sig, har Skelmose siden 2022 arbejdet sammen med den erfarne journalist og kommunikationsrådgiver Kenneth Ley Milling. Han driver virksomheden StoryLoft og har mange års erfaring med value-selling i større danske virksomheder. For ham handler det om at bringe netop værdierne helt op i første linje, når man skal invitere folk med ombord.

 

”Der gælder lidt det samme, som når man skal lancere et nyt produkt eller ny service. Du skal ret hurtigt kunne svare på, hvorfor kunden – i dette tilfælde kandidaten – skal ’købe’ dit produkt,” forklarer Kenneth Ley Milling. ”I et marked med akut mangel på en lang række specialister og ledertyper, så er flere penge ofte ikke svaret.”

 

Sammen med Skelmose har StoryLoft udviklet en mere storytelling-baseret tilgang til rekruttering af netop ledere og specialister. Ud over en mere journalistisk måde at skrive jobannoncer på, omfatter samarbejdet også en række case-historier, hvor virksomhederne bliver præsenteret og får lov til at fortælle lidt om kultur og visioner.

 

”Som regel er det medlemmer af direktionen, vi taler med. De får lov at åbne op for, hvordan hverdagen er i virksomheden, og hvilke planer og strategier, som er på plads eller på vej,” siger Kenneth Ley Milling. ”Men vi lader dem også fortælle hvordan rekrutteringsprocessen kører og om det nære samarbejde, der er med Skelmose.”

 

Det sidste er der ifølge kommunikationseksperten en god grund til.

 

”Dette giver kandidaterne et indblik i en jobproces, hvor der fra start er lagt stor vægt på ærlighed og åbenhed. Både virksomheden og Skelmose får vist kandidaterne, hvad de kan forvente, når de møder dem. Skabelsen af relationen starter allerede her.”

 

Succes med storytelling i rekrutteringen
For Aksel Uglvig Jensen er der ingen tvivl om, at modellen virker. I et marked, hvor der ofte er rift om få kandidater, kan den mere værdibaserede og åbne tilgang gøre hele forskellen – om en kandidat går med eller ej.

 

”Det har overvejende været positivt modtaget både af arbejdsgivere og af kandidater. Virksomhederne vil gerne præsenteres godt, og kandidaterne får et langt bedre grundlag for at beslutte, om et jobskifte er vejen frem,” fortæller han og fortsætter: ”I rekrutterings-processen får jeg nogle gode samtaler med begge parter. Dem kan jeg bruge til at kvalificere matchet yderligere. Samlet set er det godt for alle involverede parter. Det drejer sig jo om at skabe langtidsholdbare relationer.”

Om samarbejdet med StoryLoft understreger Aksel Uglvig Jensen:

”Kenneths faglighed, store erfaring og personlige dedikation på netop dette felt har været helt afgørende. Samtidig arbejder han på mange måder som os – med samme omhyggelighed og øje for menneskene i ligningen. Det er både stærkt og helt nødvendigt.”

 

Modellen, Skelmose og StoryLoft har udviklet, har indtil videre båret frugt alle de gange, den har været i anvendt til at finde egnede kandidater til både store koncerner og SMV’er.

 

---------------------------------------------------------


Om Skelmose
Skelmose ApS er et professionelt rekrutteringsfirma med fokus på at skabe langtidsholdbare relationer mellem visionære virksomheder og nye nøglemedarbejdere. Med værdier som ’Faglighed’, ’Grundighed’ og ’Tryghed’ finder vi direktion, ledere og specialister til virksomheder inden for primært industri, byggeri og handel. Det har vi gjort siden 2004.

 

Om StoryLoft
StoryLoft er et professionelt kommunikations- og PR-bureau med fokus på skabelse af relationer gennem værdibåret kommunikation. Kerneydelserne spænder fra strategisk rådgivning til udarbejdelse og redigering af nyhedsbreve, artikler, portrætter og case-historier. Også videoproduktion og -manus, fotoopgaver og undervisning er i porteføljen.

  

Skelmose, juni 2023Læs også:


20 år med Skelmose

Med Aksel Uglvig Jensen ved roret har vi haft to årtier med 1000-vis af spændende og inspirerende møder og samtaler.


Læs hele artiklen


Meget mere end "bare" at løse opgaver

Virksomhedens kultur, det sociale liv og endda menneskelige værdier spiller alle ind, når man skal finde det perfekte match.


Læs hele artiklen


Tillid, ærlighed og nærvær

NORD Gear oplever en klart stigende efterspørgsel efter intelligente løsninger og dem de ansætter skal kunne meget.


Læs hele artiklen


Har I et uforløst potentiale?

Mange virksomheder har en tendens til kun at levere service og reservedele, når behovet opstår hos deres kunder.


Læs hele artiklen


Læs øvrige fokusartikler