Preboarding og onboarding

Pre- og onboarding


Rådgivning om og hjælp til program til fastholdelse af nye medarbejdere

Mange virksomheder har oplevet at miste en medarbejder ganske kort tid efter ansættelsen – en situation som potentielt skaber komplikationer samt har indflydelse på flere områder. Og det er helt naturligt at tanker omkring blandt andet hvorfor det skete, melder sig.

 

Der foreligger adskillige udenlandske og danske undersøgelser, som beskæftiger sig med problematikken, samt søger at afdække årsagerne hertil. Generelt er der kraftige indikationer på, at situationen med en vis succes kan forebygges gennem et specielt og velplanlagt individuelt tilpasset forløb - et pre- og onboardingprogram.


Tips til pre- og onboarding

  • Strukturer processen – tilpasses individuelt / ”se” kommende medarbejder
  • Orienter kommende kollegaer forud for opstart – find evt. en mentor
  • Hav de praktiske ting på plads – nøgler, arbejdsplads, IT m.v.
  • God velkomst
  • Hold opfølgningssamtale – aftal et forløb

 

Hvis du er interesseret i at vide mere om emnet og, hvordan vi eventuelt kan være behjælpelige, er du meget velkommen til at kontakte os.


Du kan også læse mere her.
Onboarding

Organisatorisk socialisering – mekanismer, hvorigennem nye medarbejdere tilegner sig den nødvendige viden, færdigheder og adfærd for at blive effektive organisatoriske medlemmer.


Preboarding 

Arbejdsgiveriværksatte aktiviteter for en kommende medarbejder der ligger forud for tiltrædelsen – aktiviteter der har til formål at understøtte onboardingen.